uwdietist.jpg

Uw Diëtist

Even voorstellen, mijn naam is Gerrie Stevens, diëtist, en ik ben praktijkhouder van Diëtistenpraktijk Gerrie Stevens. In 1987 heb ik de HBO opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond in Nijmegen. Vanaf 1989 ben ik werkzaam als diëtist in het St. Anna ziekenhuis in Geldrop. Hier verricht ik zowel klinische als poliklinische werkzaamheden en heb ik intensief contact  met de diverse disciplines binnen het ziekenhuis.

In 2002 ben ik daarnaast gestart met mijn eigen diëtistenpraktijk in Budel. Ik werk hierbij nauw samen met de praktijkondersteuners en huisartsen in de gemeente Cranendonck. Ik volg regelmatig nascholingscursussen , post HBO cursussen en symposia om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. U kunt er zeker van zijn dat u kwalitatief goede zorg krijgt.

De titel van diëtist is wettelijk beschermd. Vanaf 2002 bestaat het kwaliteitsregister om de kwaliteit van het beroep diëtist te waarborgen. Ik sta vanaf 2002 ingeschreven in dit kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). 

Privacyverklaring (diëtistenpraktijk Gerrie Stevens)

Diëtistenpraktijk Gerrie Stevens gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer u gebruikt maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Gerrie Stevens hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), tijdens het contact met de diëtist of via mail. Denk hierbij aan:

Naam, geboortedatum, adresgegevens, BSN, telefoonnumer, gegevens zorgverzekering (naam/polisnummer), e-mail adres en bepaalde ter zake doende medische gegevens.

Waarom is dit nodig? de diëtist heeft u persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te kunnen verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zgn 'bijzondere'en/of 'gevoelige persoonsgegevens'van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling.Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens? Diëtistenpraktijk Gerrie Stevens bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen; indien nodig zullen uw gegevens met uw instemming verstrekt worden aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar instelling bij opname. Diëtistenpraktijk Gerrie Stevens heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Gerrie Stevens zal u gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie hebben we een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De diëtistenpraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen; U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gerrie@dietistenbudel.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat. 

Beveiliging: Diëtistenpraktijk Gerrie Stevens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik,verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via 0495-499961 of via gerrie@dietistenbudel.nl.

Neer informatie; als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Gerrie Stevens kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

wistudat1.jpg