Werkwijze

Ieder mens is verschillend en heeft behoefte aan een andere begeleiding.
De begeleiding bij diëtistenpraktijk Gerrie Stevens bestaat uit maatwerk, een persoonlijke benadering zowel voor volwassenen als kinderen.
Al uw vragen over voeding worden besproken en de diëtist zal u tijdens het gehele traject begeleiden en coachen.

De behandeling bij de diëtist bestaat meestal uit meerdere consulten.
Het eerste consult zal ongeveer 1 uur in beslag nemen. Tijdens het eerste bezoek aan de diëtist zult u vragen krijgen over uw eetgewoontes, uw gezondheid, uw medische gegevens , uw verwachtingen en wensen. Daarna maakt de diëtist samen met u een persoonlijk advies en een behandelplan

De vervolgconsulten zullen ongeveer 20-30 minuten in beslag nemen. Tijdens deze consulten wordt:

•Het verloop besproken
•Worden adviezen eventueel bijgesteld
•Kunnen er vragen gesteld worden
•Worden lastige situaties uit het dagelijks leven besproken zoals feestjes, etentjes, vakanties etcetera
•Is er ruimte voor het vergroten van  kennis met betrekking tot voeding

U kunt vertrouwen op professionele coaching en begeleiding bij diëtistenpraktijk Gerrie Stevens.

Indien u behoefte hebt aan een langer consult is dit geen probleem. Daarnaast zijn huisbezoeken, telefonische consulten en eventueel consulten via e mail ook mogelijk.